CHI NHÁNH

Trụ sở chính Hàn Quốc:

Địa chỉ: 80-9, Janghanggongdan-gil, Janghang-eup,
Seocheon-gun, Chungnam

Điện thoại: (041)-956-8888

Email:master@hegacorp.com

Fax: (041)-956-8700

Chi nhánh Việt Nam:

Địa chỉ: Căn số 00.03, The Sun Avenue, Tháp S6, 28 Mai Chí Thọ,
Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0962-790-178(Zalo)

Email:hegadragonflyts@gmail.com

Fax: (028)-3620-6178

Chi nhánh USA:

Địa chỉ:1912 Augusta Ct. Ontario CA 91761

Điện thoại:(909)-673-1791

Email:hegausa@gmail.com

Fax: (909)-673-1891

Chi nhánh Trung Quốc:

Địa chỉ:RM. 2301 New Town Center, #83 Loushanguan Road, Shanghai 200336, China

Điện thoại:(021)-6219-0185

Email:aichan@hegacorp.com

Fax:(021)-6219-0157